picma.ru | 1joomla.ru
Benvinguts al Conservatori Professional de Música de Badalona
Accés als estudis - Grau elemental

MATRICULACIÓ ALUMNES NOUS

CURS 2017-2018

DATES I HORARIS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

Dies i horaris per presentar la documentació:

Sensibilització: 8 de juny

Iniciació I, II i III: 1 i 2 de juny

1r de Grau Elemental: 1 i 2 de juny

Matins : 10h a 13h

Tardes : 16h a 19h

La prioritat per escollir l’horari s’assignarà en funció de l’ordre de

recepció a secretaria de les sol·licituds de matrícula.

Si per qualsevol motiu els pares o tutors no poguessin venir a formalitzar la matrícula es podrà delegar a

una altra persona sempre i quan s’aporti tota la documentació necessària i la sol·licitud de matriculació

degudament emplenada i signada.

Documentació que cal portar per fer la matrícula:

1. Sol·licitud de matriculació que us enviarem per email properament (si el 26 de maig no

l’heu rebut el podeu passar a buscar per Secretaria).

2. Fotocopia del DNI de l’alumne o Fotocòpia del llibre de família (només full on consta l’alumne).

3. Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne.

4. Dades bancàries: Cal portar la fotocòpia de la domiciliació bancària(1r full de la llibreta) o

document on consti el nom del titular, codi IBAN i núm. de compte per realitzar els

pagaments.

5. En cas de ser família nombrosa, residents a Badalona, s’haurà de presentar la fotocòpia del

carnet en vigència i certificat de padró.

IMPORT DE LA TAXA DE MATRICULACIÓ :

65 € MATRÍCULA + 20 € MATERIAL. Aquesta taxa de matriculació es domiciliarà al

compte bancari entre l’1 i el 10 de juliol i posteriorment us enviarem per correu el

resguard de la matrícula formalitzada.

TAXES ACADÈMIQUES MENSUALS:

Es cobraran per domiciliació bancària en 9 rebuts (d’octubre a juny) entre el dia 1 i el 5

de cada més.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

  • GRAU ELEMENTAL

 

Al Grau Elemental s'hi accedeix mitjançant una prova de Llenguatge musical per tal de valorar els coneixements del futur alumne.

Trobareu els programes corresponents de cada curs a Secretaria.

 
Et trobes a: Home Accés als estudis Grau elemental

SISP-CORP.COM per al CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE BADALONA