picma.ru | 1joomla.ru
Benvinguts al Conservatori Professional de Música de Badalona
Estudis

Aquest centre ofereix la posibilitat de cursar els estudis de Grau Elemental i Grau Professional, és a dir som dos centres integrats en el mateix edifici: Escola de Música i Conservatori Professional.   

   

 L'ESCOLA DE MÚSICA

A l’ Escola de Música es cursen estudis de Grau Elemental i nivell mitjà no reglats. Al finalitzar i superar aquests estudis s’obté un Diploma expedit pel centre.
Els ensenyaments que s’imparteixen no són reglats i estan distribuits en dues etapes: Iniciació i Elemental. Es pot accedir sense coneixements de música a la primera etapa d’Iniciació i mitjançant una prova de nivell a l’etapa d’Elemental.

 

EL CONSERVATORI PROFESSIONAL

Al Conservatori Professional es cursen estudis oficials i reglats de Grau Professional amb titulació professional expedida pel Ministeri d’educació.

El Grau Professional impartit al nostre Conservatori és reglat i amb titulació professional. Consta de tres Cicles de dos cursos cadascún. Els estudiants hi accedeixen mitjançant una prova d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament.

El Conservatori admet estudiants que no segueixin la totalitat del Pla d'estudis.Aquests estudiants són esl que només cursen determinades assignatures que sempre han de formar part d'assignatures obligatòries i col·lectives (Llenguatge Musical, Cant Coral, Història de la Música...). Aquests estudiants també tindran un seguiment acadèmic en les activitats que realitzin al Centre i rebran el Diploma que acrediti l'assistència i l'aprofitament expedit pel Conservatori.

 

 
Et trobes a: Home Oferta educativa

SISP-CORP.COM per al CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE BADALONA