picma.ru | 1joomla.ru
Benvinguts al Conservatori Professional de Música de Badalona
Accés als estudis - Grau professional

PROVES D'ACCÉS CURS 2017-2018

  • Els alumnes que vulguin cursar ensenyaments de Grau Professional en un determinat Conservatori hauran de formalitzar-hi la inscripció a la prova.
  • La sol·licitud d'inscripció per fer la prova d'accés a Grau Professional pel curs 2017-2018, caldrà fer-la en el centre on es vol realitzar.

RESOLUCIÓ ENS/407/2017 Convocatòria de les proves. Cliqueu aquí

Calendari general

PROGRAMES I MODELS DE LES PROVES D'ACCÉS

*Per a tots els instruments la PROVA D'ACCÉS a 1r CURS inclou la interpretació d’una cançó , popular o d’autor

d’entre les que es proposin cada any en la convocatòria de les proves d’accés. Consulteu-les aquí

Pels alumnes inscrits al 1r curs en l'especialitat PIANO, consulteu aquí les orientacions respecte l'exercici de  lectura a vista

CURSOS

1r

curs *

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

LLENGUATGE MUSICAL

Exemple 1
Exemple 2

Programa

Programa

Programa

HARMONIA

Llenguatge

Programa

INSTRUMENTS:

Baix elèctric

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Bombardí

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Cant

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Clarinet

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Clavicèmbal

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Contrabaix

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Fagot

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Fiscorn baix

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Fiscorn tenor

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Flauta de bec

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Flauta travessera

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Guitarra

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Guitarra elèctrica

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Oboè

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Orgue

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Piano

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Saxòfon

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Trombó

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Trompa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Trompeta

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Tuba

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Viola

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Violí

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Violoncel

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

 
Et trobes a: Home Accés als estudis Grau professional

SISP-CORP.COM per al CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE BADALONA