picma.ru | 1joomla.ru
Benvinguts al Conservatori Professional de Música de Badalona
Accés als estudis - Grau Professional - Quart

INSTRUMENTS DE L’ORQUESTRA. CORDA: VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL I CONTRABAIX

La prova d’accés al Quart curs de Grau Professional constarà de dos exercicis, un de llenguatge musical i un altre d’instrument. Els exercicis seran qualificats de  zero a deu punts i caldrà una qualificació mínima de cinc punts en cadascun per a l’establiment de la nota global. La nota global s’especificarà en unitats i dècimes.

1. Exercici de Llenguatge Musical: Aquest exercici consistirà en resoldre les qüestions referides a objectius terminals de l’assignatura, establerts pel Departament de Llenguatge Musical del Conservatori.

Llenguatge musical

 

 


2. Exercici d’instrument: l’exercici d’instrument consistirà en:

a) Interpretar a vista un fragment musical inèdit senzill de vuit compassos

b) Interpretar dos estudis i dues obres d’un repertori format per tres estudis i tres obres de diferents estils i èpoques. Els tres estudis i dues de les obres seran escollits entre la relació establerta pel Conservatori. Una tercera obra serà de lliure elecció per l’alumnat.
En començar la prova, l’alumnat haurà de presentar a la comissió avaluadora, per triplicat les partitures i el llistat d’estudis i obres escollides.
Caldrà portar sempre l’acompanyant/s quan les obres a interpretar així ho requereixin.

S'admetran obres de dificultad similar o superior prèviament aprovades pel departament corresponent

PROGRAMES CORRESPONETS A LES PROVES D'ACCÉS DEL CURS 2014 -2015:

Violí
Viola
Violoncel
Contrabaix

 

 

 

INSTRUMENTS DE L’ORQUESTRA. VENT FUSTA I VENT METALL


La prova d’accés al Quart curs de Grau Professional constarà de dos exercicis, un de llenguatge musical i un altre d’instrument. Els exercicis seran qualificats de  zero a deu punts i caldrà una qualificació mínima de cinc punts en cadascun per a l’establiment de la nota global. La nota global s’especificarà en unitats i dècimes.

1. Exercici de Llenguatge Musical: Aquest exercici consistirà en resoldre les qüestions referides a objectius terminals de l’assignatura, establerts pel Departament de Llenguatge Musical del Conservatori.

Llenguatge musical

 

 

2. Exercici d’instrument: l’exercici d’instrument consistirà en:

a) Interpretar a vista un fragment musical inèdit senzill de vuit compassos

b) Interpretar dos estudis i dues obres d’un repertori format per tres estudis i tres obres de diferents estils i èpoques. Els tres estudis i dues de les obres seran escollits entre la relació establerta pel Conservatori. Una tercera obra serà de lliure elecció per l’alumnat.
En començar la prova, l’alumnat haurà de presentar a la comissió avaluadora, per triplicat les partitures i el llistat d’estudis i obres escollides.
Caldrà portar sempre l’acompanyant/s quan les obres a interpretar així ho requereixin.

PROGRAMES CORRESPONETS A LES PROVES D'ACCÉS DEL CURS 2013 -2014:

Clarinet
Fagot
Flauta travessera
Oboè
Saxofon
Trompa
Trompeta
Trombó
Tuba

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTS POLIFÒNICS. PIANO, GUITARRA I ORGUE

La prova d’accés al Quart curs de Grau Professional constarà de dos exercicis, un de llenguatge musical i un altre d’instrument. Els exercicis seran qualificats de  zero a deu punts i caldrà una qualificació mínima de cinc punts en cadascun per a l’establiment de la nota global. La nota global s’especificarà en unitats i dècimes.

1. Exercici de Llenguatge Musical: Aquest exercici consistirà en resoldre les qüestions referides a objectius terminals de l’assignatura, establerts pel Departament de Llenguatge Musical del Conservatori.

 

Llenguatge musical

 

 


2. Exercici d’instrument: l’exercici d’instrument consistirà en:

a) Interpretar a vista un fragment musical inèdit senzill de vuit compassos

b) Interpretar dos estudis i dues obres d’un repertori format per tres estudis i tres obres de diferents estils i èpoques. Els tres estudis i dues de les obres seran escollits entre la relació establerta pel Conservatori. Una tercera obra serà de lliure elecció per l’alumnat.
En començar la prova, l’alumnat haurà de presentar a la comissió avaluadora, per triplicat les partitures i el llistat d’estudis i obres escollides.
Caldrà portar sempre l’acompanyant/s quan les obres a interpretar així ho requereixin.

Guitarra
Piano
Orgue

 

 

 

3. Els alumnes que ho desitgin podran fer una prova de Cant Coral per acreditar que han cursat un mínim de dos cursos d’aquesta assignatura, en cas de no fer aquesta prova hauran de cursar l’assignatura de Cant Coral durant dos anys acadèmics.
La prova consistirà en interpretar 2 obres a tres o quatre veus d’un repertori format per tres obres d’estils diferents. Caldrà portar els acompanyants necessaris per fer aquesta prova.


INSTRUMENTS DE LA MÚSICA MODERNA I JAZZ GUITARRA ELÈCTRICA I BAIX ELÈCTRIC.

La prova d’accés al Quart curs de Grau Professional constarà de dos exercicis, un de llenguatge musical i un altre d’instrument. Els exercicis seran qualificats de  zero a deu punts i caldrà una qualificació mínima de cinc punts en cadascun per a l’establiment de la nota global. La nota global s’especificarà en unitats i dècimes.

1. Exercici de Llenguatge Musical: Aquest exercici consistirà en resoldre les qüestions referides a objectius terminals de l’assignatura, establerts pel Departament de Llenguatge Musical del Conservatori.

Llenguatge musical

 

 

2. Exercici d’instrument: l’exercici d’instrument consistirà en:

a) Interpretar a vista un fragment musical inèdit senzill de vuit compassos

b) Interpretar dos estudis i dues obres d’un repertori format per tres estudis i tres obres de diferents estils i èpoques. Els tres estudis i dues de les obres seran escollits entre la relació establerta pel Conservatori. Una tercera obra serà de lliure elecció per l’alumnat.
En començar la prova, l’alumnat haurà de presentar a la comissió avaluadora, per triplicat les partitures i el llistat d’estudis i obres escollides.
Caldrà portar sempre l’acompanyant/s quan les obres a interpretar així ho requereixin.

Guitarra Elèctrica
Baix Elèctric

 

 

3. Els alumnes que ho desitgin podran fer una prova de Cant Coral per acreditar que han cursat un mínim de dos cursos d’aquesta assignatura, en cas de no fer aquesta prova hauran de cursar l’assignatura de Cant Coral durant dos anys acadèmics.

La prova consistirà en interpretar 2 obres a tres o quatre veus d’un repertori format per tres obres d’estils diferents. Caldrà portar els acompanyants necessaris per fer aquesta prova.

INSTRUMENTS DE LA MÚSICA ANTIGA. FLAUTA DE BEC I CLAVICÈMBAL

La prova d’accés al Quart curs de Grau Professional constarà de dos exercicis, un de llenguatge musical i un altre d’instrument. Els exercicis seran qualificats de  zero a deu punts i caldrà una qualificació mínima de cinc punts en cadascun per a l’establiment de la nota global. La nota global s’especificarà en unitats i dècimes.

1. Exercici de Llenguatge Musical: Aquest exercici consistirà en resoldre les qüestions referides a objectius terminals de l’assignatura, establerts pel Departament de Llenguatge Musical del Conservatori.

Llenguatge musical

 

 


2. Exercici d’instrument: l’exercici d’instrument consistirà en:

a) Interpretar a vista un fragment musical inèdit senzill de vuit compassos

b) Interpretar dos estudis i dues obres d’un repertori format per tres estudis i tres obres de diferents estils i èpoques. Els tres estudis i dues de les obres seran escollits entre la relació establerta pel Conservatori. Una tercera obra serà de lliure elecció per l’alumnat. En començar la prova, l’alumnat haurà de presentar a la comissió avaluadora, per triplicat les partitures i el llistat d’estudis i obres escollides. Caldrà portar sempre l’acompanyant/s quan les obres a interpretar així ho requereixin.
c) Interpretar una obra de música de cambra. Per l’especialitat de Clavicèmbal haurà de ser una obra de música barroca amb duo de clavicèmbal i un altre instrument o trios, quartets... L’alumne és responsable de portar els músics acompanyants necessaris per interpretar l’obra de música de cambra

Clavicèmbal
Flauta de bec

 

 

3. Els alumnes que ho desitgin podran fer una prova de Cant Coral per acreditar que han cursat un mínim de dos cursos d’aquesta assignatura, en cas de no fer aquesta prova hauran de cursar l’assignatura de Cant Coral durant dos anys acadèmics. La prova consistirà en interpretar 2 obres a tres o quatre veus d’un repertori format per tres obres d’estils diferents. Caldrà portar els acompanyants necessaris per fer aquesta prova

Cant

 
Et trobes a: Home Formacions del Conservatori Orquestra de Guitarres

SISP-CORP.COM per al CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE BADALONA